The White Giraffe B.V., gevestigd aan de Amstel 288E, 1017 AN Amsterdam, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens

The White Giraffe B.V.
Amstel 288E
1017 AN Amsterdam
Nederland

KVK:73888222
BTW: NL8596.99.614
TELEFOONNUMMER: +31(0)637303104


2. Intellectueel eigendom

Alle rechten op de inhoud van internetdienst(en) en website(s) van The White Giraffe B.V., waaronder op de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten bij The White Giraffe B.V. .
Dit betekent dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming informatie van een site openbaar te maken/verveelvoudigen/bewerken.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken en bewaartermijn

The White Giraffe B.V. verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. The White Giraffe B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via jasper@thewhitegiraffe.nl of +31(0)637303104.
The White Giraffe B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

The White Giraffe B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

The White Giraffe B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam;
• Geslacht;
• Geboortedatum;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Functie contactpersoon;
• IP-adres;
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
• Locatiegegevens;
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
• Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
• Internetbrowser en apparaat type;

Geautomatiseerde besluitvorming:
The White Giraffe B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The White Giraffe B.V.) tussen zit.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Wij gebruiken gegevens van onze klanten voor administratieve doeleinden. Denk hierbij aan het uitbrengen van offertes, overeenkomsten en facturatie. Met onze klanten hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten. De persoonsgegevens die worden opgeslagen zijn: bedrijfsnaam, contactpersoon, adresgegevens, telefoonnummer, functieomschrijving, website, btw-nummer, KvK-nummer, IBAN, BIC-code, vestigingsnummer en betalingsconditie. Indien bij beëindiging van samenwerking, zullen wij de desbetreffende gegevens maximaal zeven jaar bewaren vanwege de bewaarplicht met betrekking tot de belastingaangifte. Voor onze administratieve doeleinden en betaaldiensten, maken wij gebruik van UWBS.

The White Giraffe B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. IP-adressen, locatiegegevens, activiteitgegevens, surfgedrag, internetbrowser en apparaat type worden niet door onszelf opgeslagen. Facebooktracking en Google Analytics maken hier wel gebruik van. Hierover vind je meer informatie bij het cookiebeleid in onze privacyverklaring.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan zestien jaar, tenzij ze toestemming hebben verkregen van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan zestien is. Wij raden ouders/voogden aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat deze gegevens worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je er van bent overtuigd dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jasper@thewhitegiraffe.nl. Op verzoek zullen wij deze informatie verwijderen.

4. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The White Giraffe B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen bij ons, om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen via een computerbestand.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming en/of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ons emailadres: jasper@thewhitegiraffe.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

The White Giraffe B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

5. Cookies

Wat is een cookie? Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website (en/of Flash-applicaties) wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

The White Giraffe B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. The White Giraffe B.V. gebruikt sessie, tracking, analytische cookies en social media buttons.

Sessie cookie(s) worden via onze website standaard geplaatst voor een goede werking van de website. Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek heeft bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Voor gebruik van deze cookies is geen toestemming van jou vereist en deze kunnen niet worden uitgeschakeld.

Tracking cookie(s) worden via onze website geplaatst voor een tracking dienst die gebruikt wordt om het bezoekersgedrag in kaart te brengen, waaronder welke pagina je hebt bezocht en bekeken. Daarmee proberen wij de gebruikersvriendelijkheid van onze site en producten te verbeteren. Met uw toestemming plaatsen wij een cookie op uw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Analytische cookie(s) worden gebruikt met behulp van Google Analytics. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om inzicht te krijgen wat het aantal bezoekers van de website is, hoe bezoekers de website gebruiken, hoe men op onze website terechtkomen en hoe we ervoor kunnen zorgen dat ze terugkomen. Deze rapportages geven ons een beter inzicht welke onderdelen van de site goed presteren, welke het populairst zijn et cetera. Op deze wijze kunnen wij de gebruikerservaring verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Meer informatie over Google Analytics is te vinden op http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html en https://www.google.nl/intl/nl/analytics/. De bewaartermijn is twee jaar.

Betreft onze Social Media tracking; op onze website is een button van LinkedIn opgenomen, om door te verwijzen naar de LinkedIn pagina van The White Giraffe B.V. . Deze button werkt door middel van stukjes code die van LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. De bewaartermijnen van de Social Media Platforms zijn twee jaar.

Hierbij volgen links naar het social platform privacy beleid:

Facebook: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
Pinterest: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Youtube: https://www.youtube.com/about/policies/#community-guidelines

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens:
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan:
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.